Verzekering / ongeval

Onze Polis: klik hier

Wat te doen bij een ongeval: klik hier

  1. Je kwetst je tijdens een clubactiviteit of op de weg van of naar de activiteit.
  2. Je vult het ongevalsaangifteformulier zorgvuldig in.
  3. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het geneeskundig getuigschrift op pagina 4 van het formulier dient in te vullen. Of je vraagt in het ziekenhuis een gelijkwaardig officieel medisch attest waarop ook duidelijk een diagnose staat.
  4. Zo snel mogelijk na het ongeval bezorg je het ongevalsaangifteformulier aan het secretariaat van Sportievak vzw: inscannen en mailen naar clubs@sportievak.be of per post naar Sportievak vzw - Esserstraat 6 -8550 Zwevegem (tel: 056 26 44 20)
  5. De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. De maatschappij stuurt jou binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
  6. Alle bijkomende onkostennota’s kan je best zo snel mogelijk doorsturen naar ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
  7. Moesten er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zijn, dan meld je dat ook aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen

Sportievak ongevalsaangifteformulier