G-sport

Waarom G-Kickboksen?

Er wordt opgemerkt dat steeds meer jongeren met een beperking de weg zoeken naar de club, maar dat we daar met onze reguliere jeugdwerking niet steeds ten volle in tegemoet kunnen komen. Voor hen is het vaak lastig om een passend sportaanbod te vinden.

Het uitbouwen van een aparte werking biedt ons de kans om voor elke persoon op maat te werken en uit te zoeken wat de persoonlijke noden zijn om ten volle van onze prachtige sport te kunnen genieten. Uit  wetenschappelijke onderzoeken komt de laatste jaren onweerlegbaar naar voren dat kickboksen een uitermate geschikte sport is voor personen met een beperking.

Zo kan ingezet worden op specifieke doelstellingen zoals het leren opkomen voor jezelf, het ontladen van spanning, het leren aangeven van grenzen, het verbeteren van motoriek, concentratie en conditie,…
We leggen de focus op de mogelijkheden, de vele kwaliteiten en talenten van de jongeren en niet op de beperkingen.

We vinden het dan ook uitermate belangrijk dat er een persoonlijke begeleiding op maat kan plaatsvinden. Vandaar zijn de inschrijvingen beperkt en is een intakegesprek met de coach een absoute must.

Ilse Duyck, die vandaag reeds als ‘meter’ instaat voor de begeleiding van de jongeren van de jeugd- naar volwassenwerking, zal deze trainingen leiden. Zij is reeds verschillende jaren actief lid van de club en heeft vanuit haar job als logopediste en jarenlang vrijwilligerswerk bij personen met een beperking een
grote passie voor de zorgsector en voor bijzondere jongeren met extra noden. 


Ilse’s droom is een inclusieve samenleving waar iedereen een steentje aan bijdraagt en gelijke kansen krijgt. Daarbij is het ook belangrijk dat we deze G-afdeling zullen aansturen als onderdeel van Kick-West.  Wanneer er vanuit de jongeren interesse en voldoende bagage is, zal er gestreefd worden naar een
doorstroming naar onze reguliere jeugdwerking.

Voor wie?
Kinderen tussen 10 en 16 jaar met (een vermoeden van) autisme, ADHD-, ADDen andere vormen van gedragsproblematieken of psychische kwetsbaarheden.

Interesse?
Voor meer info omtrent de startdatum en tijdstip van onze G-werking
Kickboksen, aarzel niet om contact op te nemen met Ilse op onderstaande
coördinaten:
0498 / 80 72 68
onbeperktkickboksen@gmail.com