Aanspreekpunt integriteit

Bij Kickboxing Wingene staan we erop dat  ieders integriteit (fysieke, psychische en seksuele) wordt gewaarborgd.

Aanspreekpunt Integriteit is Axelle DeRuddere

Deze rol is nu verder uitgediept tot "API (Aanspreekpunt) voor grensoverschrijdend gedrag" voor al onze jeugd.

Wat zijn de taken van API?

Aanspreekpunt, luisterend oor en eerste opvang

De Club – API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller zonder de rol van hulpverlener op te nemen.

Iedereen in de club moet weten dat Axelle onze API is en hoe haar te bereiken.

 

Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De API neemt de melding of vraag serieus en start het handelingsprotocol op en zorgt dat deze procedure gevolgd wordt, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst door naar deskundigen (hulpverlening, politie, …).

 

Preventie en ondersteuning clubbestuur

De API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

Wat is een API niet?

  • een hulpverlener : start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
  • een onderzoeksrechter : moet niet achter de feiten aangaan
  • een journalist : moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
  • een bestuurder : heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol